Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir
Secundària i Batxillerat

Títol

Les dones també seuen

Visita a l’entorn de l’exposició temporal «Les dones també seuen», adreçada a ESO

El monestir de Pedralbes preserva mobles femenins dels segles XVI i XVII a partir dels quals podem descobrir aspectes de la vida de les seves propietàries. Els mobles del monestir revelen que les pautes socials del món exterior es reproduïen dins dels murs del recinte i que s’hi mantenien privilegis, com també la jerarquia social preestablerta. A Pedralbes es conserven nombrosos exemples de cadires de repòs que testimonien que les monges coristes també seien per demostrar la seva posició social, mentre que l’abadessa ho feia per exemplificar que era la màxima autoritat dins del monestir. El treball al voltant de l’exposició permet explorar les escletxes que van trobar algunes dones per aconseguir un espai de llibertat des del qual poder desenvolupar projectes propis al llarg dels segles XVI i XVII.

PDF Visualitzat

Objectius:

 • Analitzar la vida quotidiana de les dones a l’època moderna des del punt de vista del gènere, a través d’obres d’art del Renaixement i el barroc de procedència catalana, espanyola, europea i, fins i tot, americana i asiàtica.
 • Explicar amb especial atenció la funció representativa de la cadira com a símbol de poder a l’època moderna.
 • Mostrar les relacions de poder dintre i fora de la clausura, entenent el monestir com un reflex de la societat del moment.
 • Explicar les principals transformacions arquitectòniques del monestir en època moderna.
 • Analitzar mobiliari i objectes de l’àmbit femení per obtenir informació sobre la vida a l’època moderna.
 • Reflexionar sobre el paper social de les dones i el que s’espera del gènere femení en època moderna, i també sobre les estratègies que van desenvolupar per aconseguir dur a terme projectes propis.
 • Donar a conèixer l’imaginari femení de l’època (gustos, modes i costums).
 • Establir canvis i continuïtats entre els rols del gènere femení en el passat i el present.

 

Relacions curriculars:

 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present. Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre el passat i el present.
 • Reconeixement dels elements bàsics que caracteritzen els estils artístics a l’època moderna per mitjà de l’observació directa i indirecta, i de la interpretació d’obres significatives de l’àmbit català, espanyol i europeu dins del seu context cultural. Valoració de la necessitat de protegir i difondre el patrimoni.
 • Identificació d’alguns dels canvis, les continuïtats i les ruptures que s’han produït a escala mundial i local en el món de la cultura i de l’art, així com en la mentalitat de la societat, i interpretació d’aquests canvis dins del seu context, amb una atenció especial als rols de cada gènere.
   

Competències bàsiques transversals:

Competència comunicativa; competència personal i intrapersonal (treball en equip, assertivitat, dialògica, escoltar i aprendre dels altres); competència en el coneixement i la interacció amb el món (física, social, cultural i cívica). Podeu consultar les competències bàsiques per àmbit al web del monestir.