Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir
INFORMACIÓ IMPORTANT

El monestir reprèn les activitats presencials al museu amb un aforament del 100%. Consulteu la web per estar al dia: https://monestirpedralbes.barcelona/ca/activitats

 

Podeu seguir visitant el monestir i les exposicions a través del següent enllaç: https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PEDRALBES&property=PEDRALBES&lang=1&codiActiv=100

 

Recordeu que, durant la visita, per motius de conservació, la capella de Sant Miquel té una aforament de només 5 persones i la porta ha de romandre tancada.  Tanmateix, la Sala Capitular i la part immersiva de l'exposició Rere els Murs del monestir romanen tancades. Gràcies per la vostra comprensió.

 

Segueix l'actualitat del monestir també a les xarxes socials:

Murals divins: les pintures de la capella de Sant Miquel

Visita adreçada a ESO i batxillerat

Les dades obtingudes en el procés de restauració i conservació de la capella aporten informació sobre molts aspectes desconeguts de la pintura i n’ofereixen una imatge sorprenent i diferent, alhora que ens apropen al significat artístic i devocional de l’obra. És possible resseguir la feina que va fer el pintor? Com va treballar i en quines condicions? Quin és el context de creació artística d’aquesta obra? Quin significat simbòlic i devocional tenia l’obra? Redescobreix amb una nova mirada la capella de Sant Miquel, obra cabdal de la pintura gòtica catalana restaurada fa poc.

capella

Objectius:

  • Distingir les característiques del gòtic català. Reconèixer els elements bàsics que caracteritzen el gòtic italianitzant per mitjà de l’observació directa i la interpretació de les pintures de la capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes.
  • Explicar la tècnica de la pintura al fresc que es va emprar per pintar la capella.
  • Analitzar les imatges de la capella de Sant Miquel com a document històric, referent estètic i interpretació de la realitat en relació amb el seu context de producció.
  • Valorar la necessitat de protegir el patrimoni.

 

Relacions curriculars:

  • Ús i contrast de diferents fonts documentals primàries i secundàries (materials, textuals, iconogràfiques, cartogràfiques, digitals, etc.) per contextualitzar conceptes generals en fets de l’entorn proper. Representació gràfica de les seqüències temporals.
  • Reconeixement, comprensió i interpretació de representacions visuals dels diferents períodes artístics, establint-ne els sentits i els discursos i reflexionant-hi des d’una perspectiva contemporània.
  • Reconeixement i valoració del paper de les obres d’art com a font d’informació sobre la vida i el pensament de les societats contemporànies i històriques, tot reflexionant sobre els seus aspectes formals i narratius.
  • Lectura i interpretació de formes i imatges, tot identificant-ne i relacionant-ne els aspectes formals, expressius, de contingut i significat, discursius i contextuals.
  • Coneixement d’algunes de les metodologies de la història de l’art i identificació del principals tipus de fonts per a l’estudi de les manifestacions artístiques.
  • Identificació i classificació dels vehicles, les tècniques, els materials i les tipologies artístiques. Definició del concepte d’estil i aplicació de la periodització històrica dels estils a obres artístiques concretes.

 

Competències bàsiques transversals d’ESO:

Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

Competències generals de batxillerat:

Competència comunicativa; competència en gestió i tractament de la informació; competència personal i intrapersonal (treball en equip, capacitat assertiva i dialògica, escoltar i aprendre dels altres); competència en el coneixement i la interacció amb el món (física, social, cultural i cívica).