Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir

Quadern de l’enyor.

Cicle Superior de secundària

Visita i taller de creació literària al Monestir de Pedralbes en el marc de l’exposició “Dones silenciades. Sor Eulària Anzizu i el seu temps (1868-1916)”

Les dones que han habitat durant segles dins la clausura del monestir Pedralbes han experimentat el sentiment de renúncia del terrenal amb l’objectiu d’acostar-se al diví. Aquesta renúncia a voltes ha estat acompanyada dels sentiments d’enyorança, pèrdua i absència. Eulària Anzizu, dona d’origen burgés, culta i viatjada, horfena de pare i mare, ingressà al Pedralbes a finals del segle XIX per voluntat pròpia. Dins de clausura catalogà l’arxiu del monestir, escriví una monografia històrica sobre Pedralbes, dugué a terme el primer projecte de museu i impulsà la restauració de l’edifici. Tanmateix, Eulària també era poetessa i molts dels seus versos evoquen un fort sentiment de pèrdua. A través d’un itinerari literari pels diferents espais del monestir coneixerem l’edifici que Eulària Anzizu contribuí decididament a preservar, la vida de la comunitat de monges clarisses i l’obra literària d’Eulària emirallada amb la d’altres poetes que es fan ressò del sentiment de l’enyor. Clourem la visita amb un taller de creació literària en que la paraula esdevindrà una eina d’expressió del què sentim.

dones silenciades

Objectius

 • Donar a conèixer la personalitat literària d’Eulària Anzizu, una dona que va escriure en veu pròpia en el context de la Reinaixença i molt vincul·lada amb el cercles intel·lectuals del moment (Eusebi Güell, Jaume Collell, Jacint Verdaguer).
 • Conèixer l’estructura física del monestir de Pedralbes. 
 • Explicar la vida quotidiana de la comunitat de monges clarisses.
 • Presentar un recull de poesies que expressen el sentiment de l’enyor.
 • Experimentar amb l’ús de la paraula escrita per a l’expressió de sensacions i sentiments a través d’un taller de creació literària.

 

Relacions curriculars

 • Lectura comentada i recitat de poemes, tot reconeixent els elements bàsics del ritme, la versificació i les figures semàntiques més habituals.
 • Creació de textos literaris amb tècniques de foment de la creativitat i de simulació, versionat o elaboració a partir de la reflexió i l’anàlisi de textos models, utilitzant alguns aprenentatges adquirits a les lectures.
 • Valoració del paper de les dones i dels homes com a subjectes de la història i del present. Exercitació de l’empatia històrica i establiment de relacions entre passat i present.
 • Experimentació i utilització de procediments de representació en funció de les intencions comunicatives, informatives, expressives, descriptives, reflexives i crítiques.

 

Competències  bàsiques transversals

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural i competència comunicativa i lingüística); competències específiques de conviure i habitar el món (competència social i ciutadana);  competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

 

Competències bàsiques de l’ àmbit lingüístic

 • Dimensió comprensió lectora:
  • Interpretar els trets contextuals, discursius i lingüístics  d’un text i reconèixer la seva tipologia i comprendre’l.
 • Dimensió expressió escrita:
 • Produir textos escrits de diferents tipologies aplicant estratègies de textualització.
 • Dimensió literària:
 • Reproduir oralment, recitar i dramatitzar textos literaris adaptats o autèntics.
 • Comprendre i valorar textos literaris adaptats o autèntics.

 

Competències bàsiques de l’àmbit artístic

 • Dimensió expressió, interpretació i creació:
 • Compondre amb elements dels llenguatges artístics utilitzant eines i tècniques pròpies de cada àmbit.

 

Competències bàsiques de l’àmbit social

 • Dimensió històrica:
  • Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històric.
 • Dimensió cultural i artística: 
  • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

 

Metodologia

Exposició de continguts i diàleg entre l’educador i l’alumnat, lectura comentada de poemes, taller de creació literària i plàstic.

Materials

Dossier pre-visita per al mestre i l’alumnat, recull de poemes, materials per a confegir el quadern de l’enyor.