01 Presentació

Introducció al documental interactiu

02 Evolució

El Monestir de Pedralbes al llarg dels segles

03 Acció

Espai d'aprenentatge a través d'un videojoc