01. Presentació

01. Presentació

RERE ELS MURS DEL MONESTIR, 700 anys d'història en femení.

Aquest documental és el resultat d’un projecte de recerca ampli i ambiciós que permet apropar-se al monestir de Pedralbes des dels seus orígens fins al present, com mai no ho havíem pogut fer fins ara. L’estudi de la documentació que es conserva a l’arxiu del monestir, en paral·lel amb l’anàlisi de les empremtes que les successives intervencions han deixat en l’edifici, ens permet entendre com va anar creixent i canviant al llarg dels segles fins a arribar a l’estat en què el veiem avui. Aquest monestir de fundació reial va constituir durant segles un veritable centre de poder femení molt lligat al país i, particularment, a la ciutat de Barcelona. 

Història, arquitectura, vida quotidiana: cadascun d’aquests temes queden reflectits en els diferents capítols que conformen aquest documental, amb un tractament específic en cada cas. La construcció digital del conjunt del monestir, l’aixecament dels diferents volums i les imatges dels espais i de les obres artístiques que els decoraven omplen de contingut del primer capítol, i són alhora la base del darrer, que presenta una recreació virtual del monestir al segle xv, amb un clar objectiu pedagògic, però al mateix temps també lúdic. 

Mitjançant la tecnologia 3D, els espectadors es poden endinsar virtualment en algunes de les estances del monestir medieval que han estat recreades, amb la màxima fidelitat, a partir de la documentació, dels testimonis físics que s’han conservat i de paral·lels coetanis. D’altra banda, cal fer notar que, malgrat que la imatge del monestir que es presenta s’emmarca a l’inici del segle xv, s’ha inclòs asincrònicament la capella de Sant Miquel en el moment en què s’hi van dur a terme els murals que la decoren, que corresponen a una època anterior, per l’excepcionalitat que suposen dins el conjunt del monestir.