Butlla fundacional del monestir

Butlla apostòlica concedida pel papa Joan XXII a la reina Elisenda de Montcada el dia 1 de febrer de 1325. El pontífex autoritzava la fundació d’un nou monestir de religioses de l’orde de santa Clara, dins la província eclesiàstica de la Tarraconense, en un lloc adient, amb l’aprovació prèvia del ministre provincial de l’orde franciscà. S’imposava a la reina l’obligació d’aportar dels seus propis béns tot el que calgués per al sosteniment d’una comunitat d’almenys dotze religioses i personal al seu servei, inclosos frares i capellans per als oficis divins.

--------------------------------------------------

Concessió del papa Joan XXII a favor de la reina Elisenda per fundar el monestir de Pedralbes.

AHMP, Pergamínúm. 113.

Dinser Servicios Informáticos, SL