Reina Elisenda

(1346-1364)
02

En vida de la reina, l’existència diària de la comunitat va estar marcada per les seves disposicions.

Elisenda estipulava el nombre de religioses, frares i capellans que podien viure al monestir i les quantitats destinades al seu manteniment. L’elecció de la seva neboda, Francesca ça Portella, com a abadessa li va permetre configurar el monestir segons els seus desitjos. Destaquen d’aquest moment el monument funerari de la reina i la capella de Sant Miquel, encomanada per l’abadessa Francesca, de clara influència italiana.