Transformacions

(s. XVI)
04

A les acaballes del segle XV, s’inicia al monestir una etapa de reformes impulsades per Ferran el Catòlic.

El monarca va fer substituir en els òrgans de poder de la comunitat les representants dels vells llinatges catalans per d’altres de la seva confiança originàries de Castella, i es va implantar el corrent més rigorós del franciscanisme, l’Observança.