Replegament

(s. XVII - s. XVIII)
05

Des de final segle XVI, el monestir va veure com anaven disminuint els seus ingressos.