Donació testamentària de Constança de Cardona

28 de febrer de 1325

La donació de Constança de Cardona i Pinós té una gran rellevància per entendre els orígens del monestir de Santa Maria de Pedralbes. El testament, amb data de febrer de 1325, és anterior a la compra del terreny per construir-lo i permet deduir, per tant, que el projecte era conegut pel cercle més proper a la reina Elisenda de Montcada. Constança de Cardona deixà 12.000 sous a repartir entre la capella de Sant Pere (4.000) i la sala capitular (8.000), tal com recull el primer llibre de defuncions del monestir. 

--------------------------------------------------

Llibre d’òbits del monestir al llarg dels segles xiv i xv, amb algunes anotacions relacionades amb els difunts.

AHMP, Llibre de Defuncions. D/1.

Dinser Servicios Informáticos, SL