Esborrany del contracte per a la realització de les pintures de la capella de Sant Miquel 1343

L’any 1343, l’abadessa Francesca ça Portella va encarregar al mestre Ferrer Bassa, pintor de la cort, la decoració de la seva capella del claustre dedicada a sant Miquel. Es conserva un segon contracte del 8 de març de l’any 1346 en què es recordava al mateix pintor l’obligació de dur a terme els treballs. El 22 de novembre es va donar per cancel·lat el contracte. Un cop enllestits, els murs de la capella es presentaven revestits totalment per un seguit d’escenes que representen el cicle de la passió de Crist i els set goigs de la Mare de Déuacompanyats de diversos sants i santes.

Transcripció d’un fragment:

«És convingut entre la senyora abadessa de Pedralbes i en Ferrer Bassa que el dit Ferrer pinti de bons colors amb oli la capella de Sant Miquel, que és de la dita senyora abadessa, i que en aquesta hi faci els set goigs de madona Santa Maria, espaiosament i amb totes aquelles figures que hi sigui menester.

»També que faci set històries de la passió de Jesucrist. La primera, quan Jesús va ser pres; la segona, quan va ser jutjat davant Pilat, velat, ferit i escarnit; la tercera, quan va ser penjat a la creu; la quarta, quan va morir a la creu, amb els dos lladres, Maria i les altres Maries, Joan i el centurió amb els altres jueus; la cinquena, quan va ser davallat de la creu; la sisena, quan va ser posat al monument; la setena, la pietat amb Maria i Joan. 

»També ha de fer sant Miquel, sant Joan Baptista, sant Jaume, sant Francesc, santa Maria [sic] Clara, santa Eulàlia, santa Caterina i sant Antoni de Pàmies, diaca. També una majestat amb dos àngels sobre la porta, dins la capella. I totes les imatges han de tenir les diademes i la passamaneria d’or bo.

»I per sota les històries i les imatges damunt dites, hi ha d’haver cortines a manera de drapejat de paret.»

 

--------------------------------------------------

Esborrany primer del contracte entre l’abadessa Francesca ça Portella i el pintor Ferrer Bassa per dur a terme els murals de la capella de Sant Miquel.

AHMP, Lligall Pintures, núm. 184, P/Q.

Dinser Servicios Informáticos, SL