Inventari del monestir dut a terme per Sibil·la de Queixans

6 de juny de 1364

El 25 de maig de 1364, en morir l’abadessa sor Francesca ça Portella, va ser escollida per al càrrec sor Sibil·la de Queixans. Com era costum, sor Sibil·la va fer un inventari de tots els béns del monestir en aquell moment. L’inventari es va iniciar començant pels béns de la sagristia, i va seguir a continuació amb altres estances, com la infermeria. Sota el títol de «robes», amb el significat d’objectes, s’anava enumerant tot el que contenia cada espai. En el cas de la infermeria, s’hi van comptabilitzar diferents vànoves, llençols, matalassos, travessers, llits de posts, i altres utensilis per a la cura de les malaltes, com ara bacins de llautó i càntirs d’aram, estufes de ferro per escalfar les estances i alambins per destil·lar l’anomenada «aigua ros», aigua de roses.

Transcripció:

Primerament LXXXVI vanovas

Item XXVII parells e mitg de lansols
Item CLII matahalasos entre dins lo monestir e frares e compayes
Item LXXXIX travasses entre dins lo monestir e frares e companyes
Item XXI lit de posts qui estan en la enfermaria
Item III bassins de lauto
Item I barrall d.aram
Item II fornells grans de ferre per a tenir foch en la infermeria
Item VI alambins qui servexen a fer l.ayga ros

 

--------------------------------------------------

Inventari dels béns del monestir dut a terme a la mort de l’abadessa Francesca ça Portella l’any 1364.

AHMP, Llibre inventari dels béns del monestir, 1364. Lligall Inventaris, núm. 137, G/O.

Dinser Servicios Informáticos, SL