Llibre de la Regla

El 26 de març de l’any 1326, el rei Jaume II i la reina Elisenda, acompanyats d’un gran seguici, van col·locar la primera pedra de la capçalera de l’església del nou monestir de Santa Maria de Pedralbes.

Transcripció d'un fragment:

[…] En l.an de M.CCC.XXVI lo l.endema de santa maria de març, en lo qual dia lo rey e la reyna posaren la primera pedra al cap de l.esglea ab gran festa e ab molta gent honrada e assenyalada, la qual cosa fure long de contar e molt més d.escriure

 

--------------------------------------------------

Paràgraf al·lusiu a la col·locació de la primera pedra de l’església dins el document de l’acte d’inauguració del monestir.

AHMP, Llibre de la Regla Segona de Santa Clara. R 24bis.

Dinser Servicios Informáticos, SL