L’ordenació interna del Conventet

i els espais de servei

En aquest plànol, conservat a l’arxiu del monestir i atribuït a cronologies barroques, s’hi pot veure la distribució que presentava aquesta banda del recinte monàstic i, més concretament, el Conventet, abans de la seva reforma integral, al començament del segle XX. Tal com es veu a la llegenda, a més d’aquesta edificació, hi havia unes cases per als capellans i unes zones de servei, com ara el corral, el forn o la carnisseria. També relaciona l’organització interna del Conventet. Aquest, disposava d’un claustre i un hort propi, un refetor, «una dispensa» o rebost, un «lloc comú» de reunió i una capella sota l’advocació de santa Anna.

--------------------------------------------------

Fragment del plànol del monestir i el seu entorn, centrat en la zona del Conventet, a mà esquerra de l’absis de l’església.

AHMP, Lligall Plànols

Dinser Servicios Informáticos, SL