Obres de la cuina l’any

1423

L’any 1423 diversos documents recullen obres de millora a la cuina del monestir. En concret es va ajustar la pica que recollia el cabal d’aigua que venia de la mina propietat del monestir. També es van fer nous els fogons i el paviment de l’estança. En anys posteriors es va continuar fent obres de millora a la cuina en què van intervenir un mestre de cases, Antoni Neto, i diversos fusters, sota les directrius del també fuster Domènec Blasco, tots de Barcelona.

--------------------------------------------------

Descripció de les obres fetes a la cuina del monestir l’any 1423.

AHMP, Manuals notarials, M-18, fol. 109v - 110r.

Dinser Servicios Informáticos, SL