Ordinacions de la reina Elisenda

1334

El 12 de juliol de 1327, poc després de la inauguració del monestir, la reina va dictar un seguit de disposicions per garantir el manteniment de la reduïda comunitat inicial. L’any 1334, el patrimoni del monestir havia augmentat d’una manera considerable gràcies principalment a les donacions de la mateixa reina. Per aquest motiu, el 4 de novembre d’aquell mateix any, va redactar unes segones ordinacions, les més extenses de les quatre que va redactar. A partir d’aquell moment, es va poder incrementar el nombre de religioses acollides fins a seixanta, més deu capellans i els servents necessaris per al servei de la casa. A canvi, la reina imposava un seguit d’obligacions a la comunitat, entre les quals, la de celebrar un nombre determinat de misses per pregar per la seva ànima i la del rei.

--------------------------------------------------

Segona fundació dictada per la reina Elisenda de Montcada en favor del monestir de Pedralbes.

AHMP, Segona fundació de la reina. Pergamí núm. 1000. 

Dinser Servicios Informáticos, SL