Pagament de les obres del claustre

1411

Segons l’àpoca de pagament del 6 d’abril de l’any 1411, el picapedrer Deuslovol Sabater, ciutadà de Barcelona, va reconèixer haver rebut del procurador del monestir, Bartomeu Collell, la quantitat de 165 sous per la feina de fer deu columnes amb les seves bases i els seus capitells, per al cobriment del claustre superior del monestir de Pedralbes. Aquest document ofereix dues informacions de gran rellevància: d’una banda, la data relativa per emmarcar la construcció del primer pis del claustre, i, de l’altra, el nom de l’artífex de dita obra, Deuslovol Sabater.

Transcripció d'un fragment:

Sit omnibus notum quod ego Deuslovol Sabater, lambardus, civis barchinone concedo et recognosco vobis venerabilis et discreto Bartholome Collell, presbitero, procuratori etc. Quod solvistis mihi bene et plenarum ad nostra voluntatem centum sexaginta quinque solidos barchinone precio quorum vendidi vobis ad opus dicti monasterii decem columpnas cum suis basibus et capitellis. Et ideo. 

Testes venerabilis Johannes de Fonte et Gabriel Asberti, scriptor barchinone.

 

--------------------------------------------------

Detall del pagament efectuat pel monestir per a la construcció de part de la columnata del claustre.

AHMP, Manuals notarials, M-14, f. 71 r.  

Dinser Servicios Informáticos, SL