Testament de la reina Elisenda de Montcada

11 d’abril de 1364

El dia 11 d’abril de l’any 1364 la reina Elisenda de Montcada va dictar el seu testament, en què especificava clarament que volia ser enterrada al sepulcre que havia manat construir al presbiteri de l’església de Santa Maria de Pedralbes. Igualment, disposava que tot el ritual del seu funeral es portés a terme amb coneixement i supervisió dels seus marmessors i executors testamentaris. Manava també que al seu enterrament hi assistissin cent frares i trenta religioses vinguts de Barcelona, o alguns més si ho determinaven el seus marmessors, perquè preguessin per la seva ànima. A tots ells, els marmessors els havien d’acollir al palau de la reina i proveir-los degudament de menjar i beguda.

Transcripció d'un fragment: 

[...] Eligimus corpori nostro sepulturam apud dictum monasterium Sancta Maria de Petra Alba, in ecclesia videlicet eiusdem monasterii, coram altarii scilicet maiori eiusdem ecclesia in monumento quod nos ibi habemus volentes, et mandantes ad etiam ordinantes, quod sepultura nostra eiusque solempnia fiat bene et honorifice, et complete ad arbitrium et cognitionem dictorum manumissorum et executorum nostrorum. Volumus etiam quod sepultura nostra centum fratres religiosi civitatis Barchinona, et triginta domina religiosa eiusdem civitatis, et plus per praedictos manumissores convocentur et eidem etiam intersint sepultura et quod tam dicti fratres quam dicta dominae in die ipsius sepulturae nostrae, celebrent et orent ad Dominum Deum pro anima nostra, et quod ipsa die provideatur eis in curia nostra in cibos et potu bene et done per dictos manumissores ad cognitionem eorum.

 

--------------------------------------------------

Testament de la reina Elisenda de Montcada.

AHMP, Testament de la reina Elisenda de Montcada, el dia 11 d’abril de 1364. Pergamí núm. 9.

Dinser Servicios Informáticos, SL