Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades
 • Etnologia

  La col•lecció inclou tots aquells objectes de les clarisses de Pedralbes que contribueixen a definir la comunitat des d’un punt de vista de la cultura material i en descriuen la vida quotidiana.

  5
 • Mobiliari

  La col·lecció de mobiliari del monestir està formada per un heterogeni conjunt de peces, amb exemples de gran qualitat i valor artístic i històric que conviuen amb mobles molt senzills i utilitaris però amb un gran valor etnològic.

  2
 • Manuscrits

  Entre l’extensa col·lecció de manuscrits d’època baixmedieval i moderna presents a l’arxiu de la comunitat, destaquen els 35 llibres de cor conservats al monestir, cal·ligrafiats i il·lustrats.

  8
 • Escultura

  La col•lecció d’escultura del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes està formada per un petit conjunt de peces de qualitat excepcional, amb una cronologia compresa entre els segles XIV i XVIII.

  7
 • Presentació

  La col·lecció de béns mobles del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes està formada per un fons heterogeni de peces d’art religiós i d’ús quotidià propietat de la comunitat de germanes clarisses de Santa Maria de Pedralbes.

  1
 • Pintura

  La col•lecció de pintura del monestir inclou la pintura mural, entorn del claustre i a la capella de Sant Miquel, així com en fragments traspassats que es conserven a la sala capitular i a l’abadia, i diverses obres dels segles XV-XX.

  3
 • Orfebreria

  La col•lecció d’orfebreria del monestir reflecteix la trajectòria històrica i social de la comunitat de Pedralbes a partir de peces treballades en obradors catalans dels segles XIV-XIX.

  4
 • Ceràmica

  La col·lecció de ceràmica del monestir exemplifica força detalladament l’existència diària de la comunitat de religioses, amb una cronologia que va des del segle XIII, abans de la fundació del monestir, fins al segle XX.

  6
Ajuntament de Barcelona