Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Manuscrits

Entre l’extensa col·lecció de manuscrits d’època baixmedieval i moderna presents a l’arxiu de la comunitat, destaquen els 35 llibres de cor conservats al monestir. En sobresurt un conjunt de 10 volums encarregats al segle xvi per les abadesses Maria d’Aragó i Teresa de Cardona, impulsores del moviment de l’observança dins del monestir. Els cantorals contenen les parts musicals de la missa i els oficis diaris, d’acord amb l’ordenació pròpia de l’any litúrgic. La primera sèrie, que es vincula a Maria d’Aragó per la presència del seu escut, consta de quatre volums, tres d’ells il·lustrats per Smeraldo Dotavanti, i contenen els cants per als oficis des de la primera domínica d’advent fins a la Missa in honore sancte Trinitatis. La segona sèrie, de sis volums, es vincula a Teresa de Cardona per la presència de les seves armes. Aquesta sèrie conté els cants per als oficis dedicats a commemorar les festivitats dels sants al llarg de l’any litúrgic. Aquests llibres de cor van ser cal·ligrafiats al monestir de Montserrat per Pere de Perpinyà i il·lustrats pel miniaturista Joan Gonçal.

Ajuntament de Barcelona