Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Presentació

La col·lecció de béns mobles del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes està formada per un fons heterogeni de peces d’art religiós i d’ús quotidià propietat de la comunitat de germanes clarisses de Santa Maria de Pedralbes. D’entre les peces de la col·lecció destaquen, pel nombre i la qualitat, les obres d’art d’època medieval i moderna de procedència catalana, castellana i estrangera. La formació de la col·lecció té el seu origen en les donacions reials dels temps de la fundació del monestir. Tanmateix, al llarg dels segles el tresor de la comunitat ha anat augmentant gràcies a les donacions de les mateixes religioses, així com de persones amb diferents vincles amb el monestir, i pels encàrrecs fets per la comunitat.

Actualment, la col·lecció consta de més de 3.000 objectes que formen part de la identitat cultural i la memòria de la comunitat de clarisses. Molts dels objectes que constituïren el tresor han estat manllevats, perduts o venuts a causa dels avatars i les vicissituds històriques de la comunitat al llarg dels segles. Tanmateix, les peces que han perviscut fins avui dia són un reflex de la vida dins de la clausura al llarg dels segles, marcada per la litúrgia, la devoció i la dinàmica de vida dins del cenobi. El fons consta de pintures, escultures, peces d’orfebreria, ceràmica, vidre, rajoles, ornaments i teixits litúrgics, mobiliari i manuscrits, així com d’un interessant grup d’objectes de caràcter etnològic.

Ajuntament de Barcelona