Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Mobiliari

L’extensa col·lecció de mobiliari del monestir està formada per un heterogeni conjunt de peces de qualitat desigual, amb exemples de gran qualitat i valor artístic i històric que conviuen amb mobles molt senzills i utilitaris però amb un gran valor etnològic. La cronologia de la col·lecció és àmplia, ja que comprèn del segle xiv al xx, i la procedència dels objectes és majoritàriament catalana, tot i que també hi ha exemples de procedència espanyola, islàmica, europea i indoportuguesa.

Molts dels mobles van arribar al cenobi juntament amb les dones que hi ingressaren, la majoria procedents de famílies nobles i benestants, per la qual cosa aquests objectes van convertir-se en un reflex d’aquesta classe social dins del monestir. Altres mobles són d’indubtable caràcter religiós, fruit de les necessitats litúrgiques de la comunitat, i, finalment, un tercer grup exemplifica la senzillesa adaptada a la quotidianitat de la vida monàstica. 

En total, al monestir es conserven més de 300 mobles, entre taules, cadires, arquimeses, escaparates, armaris, arquetes, caixes de núvia, cofres i caixes. D’entre totes aquestes peces, destaquen el mobiliari del segle xiv, que s’ha vinculat amb la reina Elisenda, el cofre i l’armari de la reina i el conjunt de mobles dels segles xvi i xvii, molt relacionats amb el món femení, format per seients, arquimeses i escriptoris que exemplifiquen les tendències artístiques decoratives i tècniques del moment. Quant al mobiliari religiós, cal esmentar els armaris gòtics de sagristia com uns dels pocs exemplars conservats a Catalunya, així com els armaris faristols per als grans llibres de cor.

Ajuntament de Barcelona