Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Pintura

La col·lecció de pintura del monestir inclou la pintura mural, que podem contemplar entorn del claustre i a la capella de sant Miquel, així com en exemples traspassats que es conserven a la sala capitular i a l’abadia. No obstant això, la col·lecció consta majoritàriament de pintures sobre taula i sobre tela, amb un ventall cronològic que comprèn del segle xiv al segle xx i peces de procedència catalana, castellana, italiana i flamenca. El conjunt és una mostra unitària i representativa del patrimoni i la història del monestir, constituït per peces de temàtica religiosa i relacionades amb els diferents períodes històrics i artístics del cenobi. 

Destaquen les pintures d’època medieval, com ara les pintures murals de la capella de Sant Miquel. És també considerable el nombre de peces provinents dels Països Baixos, que arribaren al monestir a través de les religioses castellanes que hi habitaren a començament del segle xvi. S’hi compten tant taules com els anomenats retaules facticis, directament vinculats amb el culte personal i íntim d’aquestes religioses. D’aquest període destaca també una epifania de terracota vidriada, procedent del taller florentí d’Andrea della Robbia, que constitueix la peça central d’un fals tríptic.

Així mateix, resulten interessants les dues pintures de Josep Llimona, una de les quals es pot contemplar a l’església, i les de Josep Maria Tamburini, encarregades per sor Eulària Anzizu, que són representatives del moviment de la Renaixença imperant al moment i que s’imposà al monestir mitjançant aquesta religiosa. 

Ajuntament de Barcelona