Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Etnologia

Sota aquest epígraf s’inclouen tots aquells objectes de la col·lecció de les clarisses de Pedralbes que contribueixen a definir la comunitat des d’un punt de vista de la cultura material i descriuen la seva vida més des d’un vessant quotidià i tangible que no pas espiritual i litúrgic. Així, aquesta col·lecció està formada principalment per objectes d’ús domèstic que defineixen el dia a dia de les religioses des de l’òptica de les seves activitats manuals.

En relació amb el treball agrícola, s’inclouen les eines de camp amb què treballaven els horts del monestir i tots aquells objectes relacionats amb les tasques de recollida i elaboració dels productes que conreaven, com ara les bótes per al vi, els dipòsits d’oli, les portadores, els cistells, les balances, els recollidors, les escombres i les garrafes.

Una altra activitat de la comunitat era la labor. Les religioses realitzaven brodats per a ornaments litúrgics, ja sigui casulles, draps o puntes. Per aquest motiu, la col·lecció conserva un nombre destacat de puntes de coixí, boixets i coixins, petits telers individuals, cistells i rodets per estampar i brodar. Dins d’aquesta col·lecció destaquen el conjunt de corporals i animetes dits de la reina Elisenda, malgrat que estudis recents els daten al segle xvi. Elaborats amb tela de lli, amb vora calada feta amb boixets de fils de seda i or, perles i granats, constitueixen una delicada joia.

S’inclouen també com a objectes etnològics diferents estris de cuina, com ara els talladors de verdures o les màquines de trinxar la carn, la torradora de cafè i els motlles de fusta per fer neules, així com objectes de vidre que han marcat i definit una època determinada.

Ajuntament de Barcelona