Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Bases que regeixen els concursos a les xarxes socials

El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes organitza concursos en les següents xarxes socials:

 

Aquests concursos tenen aquestes bases:

FACEBOOK

Participació:

 • Per participar als concursos, cal tenir un perfil personal o una fanpage de Facebook.
 • La dinàmica del concurs, el mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el mateix post del concurs de la pàgina de Facebook del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes: https://www.facebook.com/mpedralbesbcn
 • Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.
 • El concurs seguirà les normes de Facebook.

 

TWITTER

Participació:

 • Per participar als concursos, cal tenir un compte de Twitter
 • El mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el tweet específic del concurs enviat des del compte de twitter del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes: https://twitter.com/mpedralbesbcn
 • Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.
 • El concurs seguirà les normes de Twitter.

 

INSTAGRAM

Participació:

 • Per participar als concursos, cal tenir un perfil públic a Instagram
 • El mètode de participació, tria de guanyadors i premis es detallaran en el tweet específic del concurs enviat des del compte d’Instagram del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes:  https://www.instagram.com/mpedralbesbcn/
 • Es desqualificaran les respostes discriminatòries, ofensives, insultants o de menyspreu cap una persona/acte o esdeveniment/institució/ciutat, així com les respostes que facin propaganda política o de difusió d'idees, actituds o accions xenòfobes, racistes, discriminatòries envers la raça, el sexe, el pensament, la religió i, en general, contràries o ofensives als drets humans.
 • El concurs seguirà les normes d’Instagram.

 

Addicional i comú per a totes les xarxes socials del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes:

1. L’organització no es fa responsable de cap problema o error tècnic d’un sistema online informàtic, servidor o proveïdor, equip informàtic o error de software de qualsevol correu electrònic que pugui produir-se.

2. El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes es reserven el dret a modificar o cancel·lar les promocions.

3. Participar en els concursos significa acceptar aquestes bases.

4. Promocions vàlides només per majors d’edat residents a Espanya.

5. D’acord amb la normativa de protecció de dades us informem que les dades dels guanyadors no s’incorporaran a cap fitxer de l’Ajuntament de Barcelona.

6. En cas que el concurs suposi la participació amb fotografies, s’entendrà que l’autoria de les imatges correspon a la persona que presenta la imatge al concurs, o bé, que té la seva autorització.

7. El Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes queda eximit de tota responsabilitat pels drets d’autor, imatge o altres que puguin correspondre a tercers en tots els concursos.

8. Totes les imatges han de respectar el dret a la intimitat de les persones i a la pròpia imatge d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la pròpia imatge. Els participants es comprometen a estar en possessió del consentiment exprés de les persones que puguin veure afectat els seus drets a l’honor, la intimitat personal, familiar i a la pròpia imatge.

 

Ajuntament de Barcelona