Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

El blog del museu

Títol

Obertura «estances de les claraboies»

El museu

Created date

19/10/2015

Introducció

El monestir obre al públic les cel·les on s'ubicà el primer museu de la història del cenobi, al primer pis del claustre.

Continuant amb la tasca de restauració del cenobi i amb la voluntat de recuperar els espais més emblemàtics del monestir s’obren al públic, per primer cop a la història recent de museu, les “estances de les claraboies”, ubicades al nivell superior del primer pis del claustre, amb les cel·les de Sant Joan i la Labor. Fou en aquest espai on sor Eularia Anzizu creà l’any 1902 el primer «Museuet», que reunia peces de tota mena procedents del tresor del monestir, seguint les tendències historiogràfiques del moment, i esdevenint un precedent de l’actual museu.

L’espai anomenat «estances de les claraboies» correspon al cos superior de l’actual infermeria, aixecada pel mestre de cases Bertran de Déu a partir d’un contracte de l’any 1568. Inicialment era un espai obert, porxat, a manera de golfa per estendre-hi la roba o guardar-hi la collita. En un moment indeterminat es va tancar amb gelosies, per seguir la prescripció de tancament de la clausura, i s’hi van anar construint cel·les. Comprenia dos grans espais: la claraboia de l’Estrella i un segon espai compartimentat  en diverses cambres, entre les que trobem la cel·la de Sant Joan i la coneguda actualment com «cel·la de la Labor».

La cel·la de Sant Joan és de mitjan del segle XVI, època a la qual pertanyen els elements que la composen: la volta de fusta de pi, inicialment policromada; la clau de volta amb l’emblema dels Foixà, i les mènsules d’estuc amb les imatges del tetramorf, l’àngel custodi i sant Miquel matant el drac. El seu aspecte actual es deu a les reformes de finals del segle XIX i inicis del XX, tal com testimonia la inscripció «Barcelona 12-10-1927». D’aquesta època data també la decoració de la fornícula que presideix l’espai, amb un altar de rajoles dels segles XVII i XVIII, la instal·lació del retaule factici de sant Joan, avui al dormidor, i la biblioteca de la comunitat.

El nom actual de la «cel·la de la Labor» es deu a l’activitat que les religioses hi duien a terme. Construïda al segle XVII, presenta diverses modificacions estructurals que arriben fins al segle XX. La fornícula presenta un altar amb rajoles barroques i pintures als laterals, de finals del segle XIX, que representen sant Joan Baptista i Maria Magdalena. La coberta de la cel·la presenta una clau de volta amb l’escut de Pedralbes. De la cel·la s’accedia a una sala amb alcova, coneguda com «sala de l’Àngel de la Guarda», on l’any 1902 es va reunir el patrimoni artístic de la comunitat, donant lloc al naixement del primer museu del monestir.

Enric M. Puga

Ajuntament de Barcelona