Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir

Títol

Bèsties i plantes. La natura en les pintures de la capella Sant Miquel

Visita adreçada a cicle mitjà i superior de Primària

En les pintures de la capella de Sant Miquel hi ha escenes que tenen lloc a l’exterior. Els pintors del tres-cents comencen a emmarcar les seves pintures amb fons de paisatges on proliferen plantes, arbres, flors i alguna bèstia. Aquests elements, però, no són merament decoratius, sinó que tenen molt a veure amb les històries que s’expliquen en les pintures. A través de l’observació d’elements quotidians de la vida dels infants, s’entra en el món simbòlic de les pintures medievals.

Objectius:

 • Acostar-se a la comprensió de les pintures de Ferrer Bassa a partir de representacions properes als infants.
 • Conèixer la simbologia de les plantes i animals representats en l’art medieval.    
 • Explicar la tècnica de la pintura al fresc que va utilitzar Ferrer Bassa per pintar la capella.
 • Descriure, analitzar i interpretar les imatges de la capella de Sant Miquel com a document històric.
 • Valorar la necessitat de protegir el patrimoni.

 

Relacions curriculars:

 • Interès i curiositat per descobrir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars...) i gaudir-ne.
 • Identificació de la diversitat de materials i de qualitats, així com de les tecnologies que s’utilitzen en la creació d’objectes artístics i imatges, mitjançant l’observació de produccions en l’entorn artístic i cultural, i en els mitjans de comunicació.
 • Identificació de maneres de viure i formes d’organització social en les imatges i els objectes; percepció i comprensió d’idees, valors o creences que desvetllen els objectes i les imatges; apreciació de la relació de l’entorn cultural i els aspectes personals dels artistes amb la creació d’objectes i imatges.
 • Comprensió i comunicació de les maneres de viure, les ideologies i les concepcions a través dels objectes i de les imatges. Percepció i comprensió de les atribucions de temps, lloc, gènere i classe que desvetllen els objectes i les imatges atenent al seu context social.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques de l’àmbit artístic:

 • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i valoració:
  • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

 

Metodologia:

Exposició de continguts i diàleg entre el docent i l’alumnat, treball en grups, debat i contrast de punts de vista, elaboració d’hipòtesis i conclusions.

 

Materials:

Elements específics de suport per al desenvolupament de la visita taller.