Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Títol

Entre l'acció i el silenci al monestir de Pedralbes

Visita taller adreçada al CI i al CM d’educació primària

Una proposta per explorar i experimentar en l’entorn del monestir de Pedralbes. Aprendrem la història d’aquest recinte emblemàtic de la ciutat i redescobrirem un espai de silenci, reflexió i serenitat habitant-lo d’una manera diferent. Mitjançant l’exploració al monestir, l’observació i la conversa, podrem fer un viatge en el temps per endinsar-nos en un tipus de vida en comunitat, en silenci, dedicada al treball i a l’oració. Durant tot el recorregut, desplegarem accions que ens relacionen amb experiències de silenci i entrenaments de concentració mitjançant pràctiques artístiques.

Objectius:

 • Explicar l’estructura física de l’edifici i l’organització de la vida quotidiana de les monges dins del recinte del monestir.
 • Despertar l’interès i la curiositat dels nens i nenes per un element patrimonial singular com el monestir de Pedralbes.
 • Observar i percebre a través dels sentits l’entorn del monestir, experimentant sensacions i descobrint les emocions que susciten aquestes percepcions.
 • Crear produccions i experiències artístiques a partir de la vivència del silenci, la percepció i les emocions viscudes durant el recorregut al monestir, a través d’accions i performance.
 • Generar un espai i una proposta útil per a les escoles a fi de treballar la comunicació, el silenci i la concentració, a partir de dinàmiques de grup, per tal de millorar la convivència a l’aula.

 

Relacions curriculars:

 • Aplicació de les nocions de canvi i continuïtat a fets quotidians propers a l’experiència dels alumnes, així com a elements del patrimoni.
 • Observació i exploració sensorials dels elements presents en l’entorn natural, cultural i artístic, experimentant les sensacions i emocions que provoquen.
 • Elaboració de produccions plàstiques i missatges audiovisuals a partir de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials, i avançant en els diferents processos de producció amb confiança i satisfacció.
 • Interès i curiositat per descobrir les manifestacions artístiques que ofereix l’entorn (museus, exposicions, representacions, festes populars...).

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques de conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic) competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques  de l’àmbit artístic:

 • Àrea d’educació artística visual i plàstica i música i dansa
 • Dimensió percepció, comprensió i  valoració:
  • Mostrar hàbits de  percepció conscient  de la realitat visual i sonora de l’entorn natural i cultural.
  • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Dimensió interpretació i producció:
  • Emprar elements bàsics del llenguatge visual amb tècniques i eines artístiques per expressar-se i comunicar-se.
 • Dimensió imaginació i creativitat:
  • Improvisar i crear amb elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

 

Metodologia:
Observació estructurada de l’espai que facilita la lectura i la interpretació dels elements que conformen l’edifici a través del diàleg. Taller plàstic.

Materials:

 • Elements específics de suport per a la visita.
 • Dossier per al professorat i recull d’imatges del monestir per fer un treball previ a l’escola.
Ajuntament de Barcelona