Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir

Títol

Quadern de l’enyor.

Cicle Superior de primària

Visita i taller de creació literària al Monestir de Pedralbes en el marc de l’exposició “Dones silenciades. El llegat de Sor Eulària Anzizu (1868-1916)”

Les dones que han habitat durant segles dins la clausura del monestir Pedralbes han experimentat el sentiment de renúncia del terrenal amb l’objectiu d’acostar-se al diví. Aquesta renúncia a voltes ha estat acompanyada dels sentiments d’enyorança, pèrdua i absència. Eulària Anzizu, dona d’origen burgés, culta i viatjada, horfena de pare i mare, ingressà al Pedralbes a finals del segle XIX per voluntat pròpia. Dins de clausura catalogà l’arxiu del monestir, escriví una monografia històrica sobre Pedralbes, dugué a terme el primer projecte de museu i  impulsà la restauració de l’edifici. Tanmateix, Eulària també era poetessa i molts dels seus versos evoquen un fort sentiment de pèrdua. A través d’un itinerari literari pels diferents espais del monestir coneixerem l’edifici que Eulària Anzizu contribuí decididament a preservar, la vida de la comunitat de monges clarisses i l’obra literària d’Eulària emirallada amb la d’altres poetes que es fan ressò del sentiment de l’enyor. Clourem la visita amb un taller de creació literària en que la paraula esdevindrà una eina d’expressió del què sentim.

Objectius

 • Donar a conèixer la personalitat literària d’Eulària Anzizu, una dona que va escriure en veu pròpia en el context de la Reinaixença i molt vincul·lada amb el cercles intel·lectuals del moment (Eusebi Güell, Jaume Collell, Jacint Verdaguer).
 • Conèixer l’estructura física del monestir de Pedralbes. 
 • Explicar la vida quotidiana de la comunitat de monges clarisses.
 • Presentar un recull de poesies que expressen el sentiment de l’enyor.
 • Experimentar amb l’ús de la paraula escrita per a l’expressió de sensacions i sentiments a través d’un taller de creació literària.

 

Relacions curriculars

 • Lectura conjunta guiada per aprofundir en el sentit del text, comparar autors, situar-los en l’època, aprendre a fer lectura crítica, així com practicar algunes estratègies lectores, i aprendre a interpretar el llenguatge literari: comparació, derivació, composició, sentit figurat, interpretació de locucions, frases fetes o refranys; i descobrir el ritme i la rima, si es tracta de poesia o cançó.
 • Escriure textos de tot tipus; contes, poemes, còmics, diaris personals, notícies i dramatitzacions senzilles, per tal d’expressar sentiments, emocions, estats d’ànim o records.
 • Coneixement i valoració del text literari com a vehicle de comunicació i d’interacció, com a fet cultural i com a possibilitat de gaudiment personal.
 • Anàlisis del paper de les dones com a subjectes individuals o col·lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.
 • Elaboració de produccions artístiques com a resultat de la percepció sensorial, la imaginació, les experiències, la realitat, les idees i les emocions, tot preveient els recursos necessaris i les possibilitats dels materials  les tècniques i procediments adequats, avançant amb confiança i amb satisfacció en  el procés de producció.

 

Competències  bàsiques transversals

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural i competència comunicativa i lingüística); competències específiques de conviure i habitar el món (competència social i ciutadana);  competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre); competències personals (competència d’autonomia i iniciativa personal).

 

Competències bàsiques de l’àmbit  lingüístic

 • Àrees de llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i llengües estrangeres
  • Dimensió comprensió lectora:
   • Utilitzar, per comprendre un text, l’estructura i el format de cada gènere textual i el comportament semàntic de les paraules i de les estructures morfològiques més habituals.
  • Dimensió d’expressió escrita:
   • Produir textos de tipologies diverses amb un lèxic i estructura que s’adeqüin al tipus de text, a les intencions i al destinatari.
  • Dimensió literària:
   • Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores de la literatura catalana, castellana i universal.
   • Crear texos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions.
   • Dimensió plurilingüe i cultural:
   • Ser conscient de la pertinença a la comunitat lingüística i cultural catalana i mostrar interès per l’ús de  la llengua catalana.

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
  • Dimensió món actual:
   • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques de l’àmbit  artístic

 • Àrea d’educació artística: visual i plàstica, música i dansa
  • Dimensió imaginació i creativitat:
   • Improvisar i crear amb elements i recursos bàsics dels diferents llenguatges artístics.

 

Metodologia

Exposició de continguts i diàleg entre l’educador i l’alumnat, lectura comentada de poemes, taller de creació literària i plàstic.

Materials

Dossier pre-visita per al mestre i l’alumnat, recull de poemes, materials per a confegir el quadern de l’enyor.