Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

La Sala Capitular

La sala capitular era el lloc de reunió de la comunitat. Es va construir el 1416, obra dels arquitectes Guillem Abiell i Antoni Nato. De la decoració de la sala destaquen els vitralls policromats del segle XV; les escultures policromades de la clau de volta, que representen la Pentecosta i la imatge de la Verge amb el Nen, del segle XIV, una de les tres escultores gòtiques  que es conserven al monestir, i els dos plafons pintats que daten del mateix període.

En aquest espai, l’abadessa i el «discretori», format per les germanes que ocupaven els càrrecs dirigents de la comunitat, decidien sobre determinats assumptes importants de l’organització del monestir i d’ordre intern. El conjunt de la comunitat, format per monges de cor, monges llegues, novícies i postulants, només acudia a determinats actes.

Sala Capitular
Sala Capitular
Sala Capitular
Sala Capitular
Sala Capitular
Sala Capitular
Sala Capitular
Sala Capitular

Les abadesses provenien sempre d’aquest «discretori» de caràcter eminentment aristocràtic, i fins a mitjan segle XVI ocupaven el càrrec de manera perpètua. A banda d’aquest òrgan de govern format per quatre o cinc monges que aconsellaven l’abadessa en el govern de la comunitat, hi havia altres càrrecs, com els de procuradora, refetorera, pastrinyera i administradores de la infermeria i de la sagristia. A les germanes llegues, juntament amb el personal de servei, els estaven encomanades les feines més manuals.

Acabada la guerra i amb el retorn de la comunitat de l’exili, l’any 1946 la sala capitular acollí el primer recull d’obres de valor i d’interès artístic que l’any 1902 sor Eulària Anzizu havia disposat a la cel·la del primer pis del claustre, anomenada cel·la de les Claraboies. L’exhibició hi va romandre fins a la inauguració del museu l’any 1983, moment en què la comunitat va abandonar el cenobi i el va cedir a l’Ajuntament de Barcelona com a centre patrimonial obert a la ciutat.

Ajuntament de Barcelona