Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Objectius

Els objectius del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes se centren en quatre punts cabdals que constitueixen l’eix principal de la seva actuació, tot cercant l’equilibri entre les tasques de conservació, tant de l’immoble com de les col·leccions que acull, recerca científica, exhibició i difusió.

Conservació

Les tasques de conservació inclouen tant l’imponent edifici històric com les diferents col·leccions artístiques, testimonis de la presència diària de la comunitat religiosa que ha habitat el monestir de manera pràcticament ininterrompuda des de la seva fundació fins al present.

Recerca

Potenciar la recerca sobre l’edifici i el fons artístic, tant des de la mateixa institució com en col·laboració amb altres organismes i centres d’investigació, donant suport a totes aquelles investigacions relacionades directament amb la història del monestir o amb d’altres que se’n puguin derivar.

Exhibició

Donar a conèixer, mitjançant l’exposició permanent i les mostres temporals, el conjunt de les col·leccions que les religioses han aplegat al llarg del temps. Algunes peces, majoritàriament de caràcter cultual i religiós, destaquen pel seu gran valor artístic, mentre que d’altres reflecteixen la vida quotidiana de la comunitat i esdevenen testimoni dels costums, les modes i els models de la vida religiosa i secular.

Difusió

Estimular l’interès pel coneixement de la història del monestir i la seva estreta relació amb la història de la ciutat de Barcelona i del país, mitjançant la programació d’activitats pensades per a un públic ampli i divers.  

Ajuntament de Barcelona