Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Pedralbes. Un passeig de percepcions

Visita concert adreçada a P5 i educació especial

Un passeig multissensorial en què la música és el fil conductor d’un recorregut en que es treballa l’educació estètica a través de la percepció dels sentits - l’oïda, la vista, el tacte i l’olfacte-, i l’apreciació del silenci per tal de percebre l’entorn amb sensibilitat i emoció. La proposta es desenvolupa en tres parts:

En primer  lloc, la formació prèvia dels mestres a càrrec d’especialistes en educació infantil (de l’àrea de música, plàstica o llengua) i de la conservadora del monestir, proporcina als mestres eines i recursos pel treball previ a l’aula amb els alumnes. En segon lloc, el treball a l’aula amb els alumnes que té com a base un repertori musical acompanyat d’un seguit de propostes que permeten treballar des de la transversalitat l’expressió plàstica, el medi natural, el llenguatge, la descoberta d’un mateix i l’expressió corporal. I en tercer lloc, la culminació del projecte amb una visita-conciert-espectacle al Monestir de Pedralbes en la qual es reconeixen els espais i elements característics ddel monestir així com el repertori de músiques treballat prèviament a l’aula.

 

claustre
claustre

Objectius

 • Donar a conèixer alguns dels trets característics de l’entorn del monestir.
 • Oferir un passeig multisensorial que prèviament s’haurà pogut treballar a l’aula, fent especial incidència en l’aspecte musical.
 • Treballar de manera especial la percepció auditiva, visual, tàctil, olfactiva, així com oferir la possibilitat de viure el silenci, la calma i la tranquil•litat per a què els sentits despertin a la sensibilitat del lloc.
 • Sensibilitzar als infants davant espais, entorns i situacions diferents a les habituals.
   

Relacions curriculars

 • Observació i identificació de l’entorn social: l’escola, el carrer, el barri, el poble o la ciutat.
 • Sensibilitat i interés per l’escoltta, l’obervació i l’exploració de les possibilitats sonores, simbòliques cinètiques i plàstiques d’elements de l’entorn.
 • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals, visuals, literàries, audiovisuals, plàstiques, obres escèniques, usant estratègies per escoltar, mirar i llegir.
 • Interès per compartir interpretacions, sensacions i emocions provocades per produccions artístiques: literàries, musicals, teatrals, plàstques i auduivisuals.
   

Capacitats

 • Aprendre a pensar i a comunicar:
  • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
 • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa:
  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
    

Metodologia

Exposició de continguts, audició i interpretació de peces musicals
 

Materials

Proposta didàctica per als mestres de treball a l’aula, imatges, poesies, rodolins i recull de músiques i partitures.
 

Observacions

 • És obligatori l’assistència a les sessions de formació per part del professorat.
 • El preu per alumne és de 4,75 euros. Es realitzen dues sessions diàries i cada visita-concert és per a 50 alumnes.

 

Ajuntament de Barcelona