Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Pedralbes. Un passeig de percepcions

Visita-concert adreçada als infants d’I5 i a l’alumnat d’educació especial.

Un passeig multisensorial en què la música és el fil conductor d’un recorregut durant el qual es treballa l’experimentació de l’entorn, la capacitat d’expressió i l’autoconeixement, a través de la percepció dels sentits i l’apreciació del silenci. La proposta està concebuda per treballar-se a l’espai expandit conformat pel museu i l’escola, tot plantejant una acció que comença a les aules i finalitza amb la visita al monestir de Pedralbes. Així, en primer lloc, s’imparteix una sessió de formació prèvia al professorat que li proporcionarà les eines i els recursos per al treball posterior a l’aula amb els infants, la qual té com a base un repertori musical i una proposta d’activitats d’aprenentatge. El treball culmina amb la visita-concert al monestir de Pedralbes, on es reconeixen els elements característics del monestir, es treballa l’apreciació sensorial i es desenvolupa el repertori musical treballat a classe.

*Pedralbes, un passeig de percepcions és un projecte de proximitat amb les escoles de l’entorn, en col·laboració amb el Centre de Recursos Pedagògics de les Corts.

1. Objectius d’aprenentatge de la visita
 

 • Fomentar la curiositat i la imaginació a través de diferents activitats d’aprenentatge que tenen com a fil conductor el context que ofereix el monestir de Pedralbes.
 • Fomentar especialment l’observació i la percepció com a facultats clau per a la descoberta i la indagació.
 • Contribuir a valorar el silenci com a facilitador de l’escolta activa i l’autoconeixement.
 • Ajudar els infants a reconèixer la música i el ball com a elements d’expressió i de comunicació, i fomentar-ne la pràctica.
 • Proporcionar material didàctic a les escoles que els permeti treballar determinades competències clau i específiques a través de diferents llenguatges: la música, la plàstica i el moviment.
 • Contribuir al desenvolupament de la consciència cultural dels infants experimentant alguns entorns del monestir de Pedralbes i identificant algun dels seus trets característics.
 • Sensibilitzar els infants davant espais, entorns i situacions diferents de les habituals i fomentar un comportament respectuós.
   

2. Competències clau que es treballen
 

 • Competència en consciència i expressió culturals.
  • Treballant l’apreciació de les particularitats d’un entorn cultural i artístic, i promovent l’expressió a través del moviment i el llenguatge musical.
 • Competència en pensament creatiu.
  • Fomentant la curiositat, la imaginació i la descoberta mitjançant el plantejament d’activitats d’aprenentatge basades en la plàstica, la música i el moviment.
 • Competència personal, social i d’aprendre a aprendre.
  • Descobrint i experimentant un entorn compartit nou, i treballant comportaments en contextos i situacions diferents de les habituals.
    

3. Sabers que es mobilitzen
 

L’activitat treballa aspectes dels següents sabers segons l’àrea corresponent:

 • Eix 1. Créixer amb autonomia i confiança.
  Cos, moviment i autonomia
 • Exploració i reconeixement del propi cos a través dels sentits.
  Desenvolupament de l’afectivitat
 • Vivència i expressió d’emocions, sentiments i sensacions.
   
 • Eix 2. Comunicar-se amb diferents llenguatges.
  Llenguatge i expressió musical
 • Curiositat, interès i gaudi davant les creacions musicals en diferents formats.
 • Escolta activa de creacions musicals per discriminar, identificar i captar la pulsació i els ritmes, les estructures, qualitats dels sons, melodies i harmonies.
 • Interpretació de cançons i danses tradicionals catalanes i d’arreu del món.
 • Adquisició d’actituds i habilitats necessàries per escoltar, observar, interpretar i crear.
 • Desenvolupament de l’escolta com a font de descobriment i gaudi.
   
 • Eix 3. Descobrir l’entorn amb curiositat.
  Diàleg corporal amb l’entorn. Exploració d’objectes i materials
 • Observació, exploració i identificació d’elements de l’entorn: objectes, materials, animals, plantes, paisatges, etc., amb actitud de respecte.
  Indagació en el medi natural. Cura, valoració i respecte
 • Experimentació amb elements naturals (aigua, terra i aire).
   

4. Metodologia
 

Activitats d’observació, experimentació i escolta. Audició i interpretació de peces musicals. Exposició de continguts.

5. Recursos
 

A l’aula: proposta didàctica per treballar amb els infants, especialment recull de músiques i partitures. Al Monestir: música, instruments, titelles, poesies, rodolins i altres elements de suport per a la mediació.

Per informació sobre la reserva d'aquesta visita fes clic aquí

Ajuntament de Barcelona