Barcelona Cultura
> Accés al web Rere els murs del Monestir Reserva d'entrades

Suport als treballs de recerca

El monestir de Pedralbes proporciona assessorament en els treballs de recerca dels alumnes de quart d’ESO i batxillerat sobre el Monestir en l’àmbit de la història i de l’art, així com en aquells treballs que posin un especial interès en la perspectiva de gènere. L’assessorament consisteix en entrevistes a personal tècnic especialista del Monestir, accés a bibliografia específica i visites al recinte.

Per sol·licitar suport als treballs de recerca és necessari que l’estudiant que hi tingui interès presenti una carta de motivació indicant quin és el tema del seu treball, els seus interessos i objectius, així com quin tipus de suport sol·licita. També haurà d’adjuntar una sol·licitud per part del tutor del treball a fi i efecte de coordinar el suport en la recerca de l’estudiant.

 

Ajuntament de Barcelona