Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir

Suport als treballs de recerca

El Monestir de Pedralbes proporciona assessorament en els treballs de recerca dels alumnes de  4t d’ESO i Batxillerat sobre el monestir en l’àmbit de la història  i de l’art, així com en aquells treballs que posin un especial interès en la perspectiva de gènere. L’assessorament consisteix en entrevistes a tècnics especialistes del monestir, accés a bibliografia específica i visites al recinte.

Per sol·licitar suport als treballs de recerca és necessari que l’alumne  interessat presenti una carta de motivació indicant quin és el tema del seu treball, els seus interessos i objectius així com quin tipus de suport sol·licita.  També haurà d’adjuntar una sol·licitud per part del tutor del treball a fi i efecte de poder coordinar el suport en la recerca de l’alumne.

imatge arxiu