Barcelona Cultura
>> Accés al web Rere els murs del Monestir
INFORMACIÓ IMPORTANT

L'aforament de públic del monestir és del 70%. Consulteu la web per estar al dia: https://monestirpedralbes.barcelona/ca/activitats

 

Podeu seguir visitant el monestir i les exposicions a través del següent enllaç: https://entrades.eicub.net:8443/muslinkIII/venda/index.jsp?nom_cache=PEDRALBES&property=PEDRALBES&lang=1&codiActiv=100

 

Recordeu que, durant la visita, per motius de conservació, la capella de Sant Miquel té una aforament de només 5 persones i la porta ha de romandre tancada.  Tanmateix, la Sala Capitular i la part immersiva de l'exposició Rere els Murs del monestir romanen tancades. Gràcies per la vostra comprensió.

 

Segueix l'actualitat del monestir també a les xarxes socials:

Petras Albas, mirall dels temps medievals

El monestir de Pedralbes, fundat per la reina Elisenda de Montcada el 1326, és un mirall de la societat i la mentalitat de l’època medieval. Les dones que hi vivien ho feien en clausura i dedicaven la seva vida a l’oració i el treball. La vida quotidiana de les monges de clausura tenia, però, trets en comú amb la vida de la resta de la societat: l’alimentació, les pràctiques mèdiques... A l’interior del monestir es reproduïa l’estructura jeràrquica de la societat i les relacions de poder que hi havia a l’exterior. Durant l’activitat es fomentarà la reflexió a l’entorn de les preguntes següents: per què les monges vivien en clausura?; què portava aquestes dones a dedicar la seva vida a l’oració?; per què en un mateix recinte hi havia nobles, serventes i esclaves?; com era el dia a dia a Pedralbes?

PDF Visualitzat

claustre

Objectius:

 • Explicar la vida quotidiana de les monges clarisses a l’edat mitjana.
 • Situar els diferents espais que conformen el recinte monàstic i explicar-ne els usos.
 • Utilitzar fonts senzilles d’informació indirecta per explicar la vida dins del monestir.
 • Analitzar els vincles entre el monestir i l’exterior.
 • Observar que la vida al monestir era un reflex de la mentalitat i la societat medievals, i fomentar la reflexió sobre aquest fet.

 

Relacions curriculars:

 • Estudi de les característiques d’algunes societats de diferents èpoques històriques a partir de l’anàlisi de les formes d’organització social. Anàlisi de problemes socials rellevants, comparant la situació actual amb la d’altres èpoques històriques.
 • Ús de fonts d’informació històriques diverses per obtenir informació i constatar els canvis o la continuïtat al llarg del temps d’aspectes de la vida quotidiana de l’entorn proper.
 • Anàlisi del paper de les dones com a subjectes individuals o col•lectius de la història al llarg del temps i valoració de la seva aportació al patrimoni i a la cultura.

 

Competències bàsiques transversals:

 • Competències comunicatives (competència artística i cultural); competències específiques per conviure i habitar el món (competència en el coneixement i la interacció amb el món físic); competències metodològiques (competència d’aprendre a aprendre)

 

Competències bàsiques de l’àmbit del coneixement del medi:

 • Àrees de  coneixement del medi natural i de coneixement del medi social i cultural 
 • Dimensió món actual:
  • Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.
  • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.

 

Competències bàsiques de l’àmbit d’educació en valors:

 • Dimensió personal:
  • Qüestionar-se i usar l’argumentació  per superar perjudicis i consolidar el pensament propi.
 • Dimensió interpersonal:
  • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i cultures que les conformen.
  • Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu  que promoguin el compromís personal i les actituds de convivència.

 

Metodologia:

Exposició de continguts i diàleg entre el docent i l’alumnat, treball en grups, debat i contrast de punts de vista, elaboració d’hipòtesis i conclusions.

Materials:
Elements específics de suport per a la visita taller.